Zaufanie i profesjonalizm od 1997

Oferta

Szanowni Państwo,
Pośredniczymy przy zawieraniu umów zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i grupowych ubezpieczeniach na życie. Wieloletnia współpraca z podmiotami reprezentującymi różne sektory gospodarki w tym usługi, służbę zdrowia, budownictwo, jednostki samorządowe, zakłady produkcyjne, przemysł sprawia, że posiadamy szeroką wiedzę na temat zarządzania ryzykiem ubezpieczniowym.

Oferujemy i prowadzimy kompleksową obsługę ubezpieczeń naszych Klientów, w szczególności zapewniamy w ramach współpracy:

 • audyt ubezpieczeniowy
 • identyfikację ryzyka
 • opracowanie optymalnego programu ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniającego specyfikę organizacji i działalności naszych Klientów, określając zakres ryzyk podlegających ubezpieczeniu, system ubezpieczenia, sumy oraz limity ubezpieczenia, franszyzy, itp.

Szukając najlepszych warunków pokrycia ryzyka:

 • wykonujemy analizę oferty ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń pod kątem przydatności dla naszego Klienta;
 • wskazujemy ofertę zapewniającą zleceniodawcy efektywną ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań;
 • przygotowujemy oraz zawieramy umowy ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń wskazanymi przez naszego Klienta, w Jego imieniu;
 • zapewniamy bieżący nadzór nad zawartymi za naszym pośrednictwem umowami;
 • prowadzimy monitoring zmian prawnych w obszarze ubezpieczeń i zamówień publicznych;
 • zapewniamy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Klienta w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej dot. zawartych umów ubezpieczenia oraz procesu likwidacji szkód;
 • pomagamy w uzyskaniu należnych odszkodowań:
 • przyjmujemy zgłoszenia o zaistniałej szkodzie lub zgłoszonym roszczeniu
 • weryfikujemy otrzymane informacje - oceniamy stopień pokrycia szkody ochroną ubezpieczeniową
 • zgłaszamy szkody do zakładu ubezpieczeń
 • nadzorujemy proces likwidacji szkody
 • weryfikujemy decyzje odszkodowawcze


Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych. Od 12 lat współpracujemy z podmiotami zobowiązanymi do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień na usługi ubezpieczeniowe. Opracowujemy materiały przetargowe w tym:

 • program ubezpieczenia określający warunki jakim muszą sprostać składający ofertę Ubezpieczyciele
 • szacujemy wartość zamówienia - co pozwala na zaplanowanie budżetu przeznaczonego na ubezpieczenia
 • ustalamy  kryteria oceny ofert
 • bierzemy udział w postępowaniach przetargowych -  jako biegły lub prowadzimy postępowanie w imieniu Klienta
 • przeprowadzamy analizę złożonych przez Wykonawców ofert pod kątem ich zgodności z wymaganym pokryciem ubezpieczeniowym.


Współpracujemy z klientem przez cały okres obowiązywania umowy - zapewniając obsługę ubezpieczeńi.


Zapraszamy do współpracy

z wyrazami szacunku
wiceprezes Zarządu
Jadwiga Lewczuk

Szybki Kontakt

Lewczuk Sp. z o.o.
ul. Brzoskwiniowa 1
20-142 Lublin

tel 81 747 02 78

tel 81 747 56 99e-mail: biuro@lewczuk.biz