Zaufanie i profesjonalizm od 1997

Rekomendacje

„Firma brokerska „Lewczuk” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Brzoskwiniowej 1 jest członkiem Lubelskiego Klubu Biznesu.
„Lewczuk” Sp. z o.o. jest obecna na rynku ubezpieczeniowym od 1997  – jako pierwsza powstała na Lubelszczyźnie firma brokerska z osobowością prawną. O posiadanym przez Firmę doświadczeniu w działalności brokerskiej świadczy fakt, iż wiele znaczących przedsiębiorstw zdecydowało się na korzystanie z usług „Lewczuk” Sp. z o.o.
Nadmieniam, iż Firma bierze aktywny udział w działalności Klubu, czego wyrazem jest m. in. uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Lubelski Klub Biznesu.
Senat Lubelskiego Klubu Biznesu rekomenduje Firmę Brokerską „Lewczuk” Sp. z o.o. do obsługi ubezpieczeń, jako wiarygodnego partnera oraz wiodącą firmę na lubelskim rynku usług brokerskich.”


Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu


„Zawarte obecnie umowy ubezpieczenia charakteryzują się szerszym zakresem ochrony przy niższych cenach za ubezpieczenie niż wynegocjowane przez nas bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Z jakości obsługi naszych ubezpieczeń jesteśmy w pełni zadowoleni ponieważ brokerzy współpracujący z nami to ludzie kompetentni i rzetelni, są z nami stale w kontakcie, w każdej chwili służą radą i pomocą we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami, co pozwala nam sądzić, że w przyszłości nasza współpraca będzie się układać równie dobrze.
Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy rekomendujemy Brokera Ubezpieczeniowego „Lewczuk” Sp. z o.o. jako solidnego partnera do współpracy w dziedzinie ubezpieczeń.”

Dyrektor Administracyjny państwowej uczelni wyższej


„Miasto… współpracuje z Firmą Brokerską „Lewczuk” spółka z o.o. od 8 lat.
Firma zajęła się sprawą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia komunalnego miasta oraz jednostek podległych. Współpraca układa się bardzo dobrze. Firma zapewnia pełną i sprawną obsługę brokerską  zawartych przez Urząd Miasta umów.
W miarę występujących potrzeb dotyczących obsługi umów ubezpieczenia Firma podejmuje działania natychmiastowe.
Polecamy innym podmiotom Firmę Brokerską „Lewczuk” Sp. z o.o. jako solidnego partnera do współpracy w dziedzinie ubezpieczeń”


Burmistrz Miasta


„Z usług brokerów związanych z Firmą Brokerską „Lewczuk” Sp. z o.o. nasza firma korzysta od listopada 1997 r. Wynegocjowane przez brokera warunki ubezpieczeń odbiegają od standardowych oraz są dla nas korzystne finansowo.
Współpraca z brokerem przebiega bez zastrzeżeń. Realizacja zawartych umów oraz obsługa ubezpieczeń pozwalają nam sądzić, że w przyszłości nasza współpraca będzie się układała równie dobrze.
Zadowoleni jesteśmy z rzetelnej i zawsze terminowej obsługi naszych ubezpieczeń,
z elastyczności w dostosowaniu się do naszych indywidualnych potrzeb oraz z jakości świadczonych usług co upoważnia nas do zarekomendowania firmy jak i świadczonych przez nią usług innym podmiotom gospodarczym uczestniczącym w obrocie gospodarczym.”

Prezes Zarządu spółki zajmującej się działalnością deweloperską, sprzedażą mieszkań i zarządzaniem nieruchomościami


„Mamy przyjemność poinformować, że kompleksową obsługę ubezpieczeń naszego szpitala prowadzi firma brokerska „Lewczuk” Sp. z o.o.
Współpraca od początku przebiega w sposób partnerski i nie budzący zastrzeżeń. Zawierane przez firmę „Lewczuk” Sp. z o.o. w naszym imieniu umowy ubezpieczenia wybiegają poza standardowe warunki oferowane bezpośrednio przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, są to profesjonalne programy ubezpieczeniowe dostosowane do naszych potrzeb. Specjalistyczne doradztwo fachowa pomoc w zakresie zarządzania ryzykiem, oferowane przez „Lewczuk” Sp. z o.o. pozwala na korzystanie z optymalnych rozwiązań zarówno pod względem ochrony jak i płaconych składek. Oprócz wymiernych korzyści finansowych, współpraca z „Lewczuk” Sp. z o.o. daje również naszemu szpitalowi poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w wypadku wystąpienia szkody możemy liczyć na fachową pomoc.
Mając na względzie profesjonalizm brokera „Lewczuk” Sp. z o.o. oraz jego doświadczenie, możemy zarekomendować go jako partnera do kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej innym podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym na naszym rynku.”


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej współpracuje z firmą brokerską „Lewczuk” Sp. z o.o. od 2006 roku w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. Przygotowany program ubezpieczeniowy daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w przypadku wystąpienia szkody możemy liczyć na fachową pomoc. Wszystkie usługi świadczone są w sposób profesjonalny i z dużą odpowiedzialnością.
Pozytywne doświadczenia korzystania z oferty firmy brokerskiej „Lewczuk” Sp. z o.o. pozwalają nam na polecenie jej jako solidnego, uczciwego i skutecznego partnera. Partnera, który chroni interesy ubezpieczającego się klienta.’”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej‘Szpital oświadcza, że korzysta z usług firmy brokerskiej „Lewczuk” Sp. z o.o. z siedzibą w lublinie od 12 lat.
Pracowników ww. firmy cechuje: odpowiedzialność, świadczenie usług na wysokim poziomie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, szybka i fachowa pomoc w każdej sytuacji. Z zaufaniem i pełną odpowiedzialnością jesteśmy w stanie powierzyć firmie „Lewczuk” Sp. z o.o. zadania w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń na kolejne lata działalności szpitala.
W związku z powyższym pragniemy wystawić niniejsze referencje i polecamy firmę brokerską „Lewczuk” Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera innym podmiotom gospodarczym do współpracy w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń.’

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


„Dyrekcja szpitala z dniem przekształcenia jednostki budżetowej w zakład samodzielny, tj. od 1 lipca 1998 roku powierzyła firmie „Lewczuk” Sp. z o.o. kompleksową obsługę ubezpieczenia naszego majątku i odpowiedzialności cywilnej. Nawiązana wówczas współpraca trwa do dnia dzisiejszego.
Wynegocjowane i zawarte w naszym imieniu umowy są na bieżąco aktualizowane w miarę dokonywanych kolejnych przekształceń i demontażu zintegrowanego SP ZOZ.
W opinii dyrekcji ważnym czynnikiem owocnej współpracy jest fakt, że „Lewczuk” Sp. z o.o. jest firmą lubelską, co z jednej strony zapewnia wysoką efektywność i dyspozycyjność, a z drugiej wspomaga rozwój rodzimej, lubelskiej przedsiębiorczości.’

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szybki Kontakt

Lewczuk Sp. z o.o.
ul. Brzoskwiniowa 1
20-142 Lublin

tel 81 747 02 78

tel 81 747 56 99e-mail: biuro@lewczuk.biz